سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
021-28423356
025-33550380
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 16
پذیرای حضور شما هستیم
تهران - فرمانیه- خیابان لواسانی - خیابان فربین- پلاک 5 - واحد 1
قم - پردیسان - بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری

دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

 

Walking Through Your Model- ۱۴

 

 
 
 
Navigating in the Model
تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
 
ویدئوی شماره 14 از 62 
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 

دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

Rotating Your Model With Orbit Tool - ۱۱

 

 
 
Navigating in the Model
 
تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
 
ویدئوی شماره 11 از 62 
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 

دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

Looking At the Navigation Bar - ۱۰

 

 
 
Navigating in the Model
تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
ویدئوی شماره 10 از 62 
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 

طراحی و راه اندازی: انعکاس برتر
منوی کاربران

Search