سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
021-28423356
025-33550380
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 16
پذیرای حضور شما هستیم
تهران - فرمانیه- خیابان لواسانی - خیابان فربین- پلاک 5 - واحد 1
قم - پردیسان - بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری

دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

 

Selecting Objects to clashes and adding Clearances - ۴۳

 

 
 
Clash Detection
تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
 
ویدئوی شماره 43 از 62 
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 

دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

 

Resolving And reducing Clashes- ۴۱

 

 
 
Clash Detection
تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
 
ویدئوی شماره 41 از 62 
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 

دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

 

Grouping And Assigning Clashes- ۴۰

 

 
 
Clash Detection
تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
 
ویدئوی شماره 40 از 62 
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 

طراحی و راه اندازی: انعکاس برتر
منوی کاربران

Search