ریال400,000
ریال380,000
5 % تخفیف
کد محصول PDMS-01

ریال400,000
ریال380,000
5 % تخفیف
کد محصول PDMS-02

ریال2,000,000
ریال1,600,000
20 % تخفیف
کد محصول Navis179501

ریال1,650,000
ریال1,567,500
5 % تخفیف
کد محصول MEP-02

ریال1,850,000
ریال1,757,500
5 % تخفیف
کد محصول MEP-02

ریال650,000
ریال617,500
5 % تخفیف
کد محصول MEP-01

ریال2,000,000
ریال1,800,000
10 % تخفیف
کد محصول DesBu

ریال2,500,000
ریال2,250,000
10 % تخفیف
کد محصول HoLa

ریال3,000,000
ریال2,400,000
20 % تخفیف
کد محصول Tekla11195

تماس با ما

راه های ارتباطی با گروه Iran Intelligent BIM solutions

با ما در تماس باشید