سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
021-28423356
025-33550380
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 16
پذیرای حضور شما هستیم
تهران - فرمانیه- خیابان لواسانی - خیابان فربین- پلاک 5 - واحد 1
قم - پردیسان - بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری

سرفصل دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵

سرفصل دوره ی آموزشی Autodesk Navisworks ۲۰۱۵
 

 


تهیه شده در گروه آموزشی Lynda 
مدرس : مهندس Eric Wing
 
زبان : انگلیسی 
راهکارهای هوشمند BIM ایران . www.iiBIMsolutions.ir
 
 1. 49s
  1. Welcome 
  2. Using the exercise files 
 2. 13m 54s
  1. The three Navisworks versions
   1m 27s
  2. Navisworks file types
   2m 3s
  3. Opening files directly
   2m 3s
  4. Exporting from Revit to Navisworks
   3m 34s
  5. Appending and merging models
   2m 51s
  6. BIM 360 NEW
   1m 56s
 3. 18m 15s
  1. Looking at the navigation bar
   2m 43s
  2. Walking through your model
   3m 55s
  3. Rotating your model with the Orbit tool
   2m 46s
  4. Looking around your model
   2m 28s
  5. Using the Gravity tool
   2m 51s
  6. Using the ViewCube
   3m 32s
 4. 12m 55s
  1. Saving a viewpoint
   3m 31s
  2. Choosing render styles
   1m 54s
  3. Changing the background
   2m 32s
  4. Slicing your model using sectioning
   2m 47s
  5. Getting rid of lines and text
   2m 11s
 5. 11m 47s
  1. Getting measurements
   5m 30s
  2. Finding the shortest distance between objects
   2m 24s
  3. Creating redlines
   3m 53s
 6. 27m 26s
  1. Selecting objects
   5m 8s
  2. Overriding color, transparency, and a transform
   2m 50s
  3. Hiding and turning on objects
   2m 17s
  4. Moving items
   1m 45s
  5. Rotating items
   1m 32s
  6. Scaling items
   2m 3s
  7. Adding links
   3m 34s
  8. Viewing properties and adding fields
   3m 3s
  9. Switching back to Revit
   2m 59s
  10. Holding objects
   2m 15s
 7. 13m 37s
  1. The Selection Tree
   3m 41s
  2. Finding items
   3m 10s
  3. Saving selections as a set
   3m 53s
  4. Using the Quick Find tool
   1m 39s
  5. Using the Selection Inspector
   1m 14s
 8. 16m 59s
  1. Creating a clash test and setting rules
   2m 20s
  2. Selecting objects to clash and adding clearances
   2m 24s
  3. Running the clash
   2m 35s
  4. Resolving and reducing clashes
   2m 31s
  5. Grouping and assigning clashes
   2m 35s
  6. Creating reports: Viewpoints
   2m 27s
  7. Creating reports: HTML
   2m 7s
 9. 18m 39s
  1. Configuring appearances
   3m 3s
  2. Creating tasks
   1m 47s
  3. Adding selection sets to a task
   2m 9s
  4. Adding multiple tasks and running the movie
   6m 45s
  5. Simulating settings
   1m 11s
  6. Exporting the TimeLiner
   1m 29s
  7. Adding a data source
   2m 15s
 10. 9m 20s
  1. Setting up your workbook
   1m 35s
  2. Dragging items to the workbook
   2m 8s
  3. Taking off the entire model
   2m 20s
  4. Exporting the takeoff
   3m 17s
 11. 13m 27s
  1. Animating saved viewpoints
   4m 44s
  2. Animating objects
   4m 44s
  3. Creating a script
   3m 59s
 12. 16m 18s
  1. Adding lights NEW
   5m 1s
  2. Adding materials NEW
   2m 7s
  3. Adjusting the sun NEW
   3m 11s
  4. Rendering NEW
   2m 53s
  5. Appearance Profiler NEW
   3m 6s
 13. 20s
  1. Next steps 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

طراحی و راه اندازی: انعکاس برتر
Search